KPJ 247 SUGENG RAWUH, GUSTI
Versi Version 1
1
Sugeng rawuh, Gusti, Ratuning swarga
kang tumedhan neng donya krana kula,
"Sugeng rawuh, Gusti saking daleme Rama,
rawuhe neng donya nunggil lan pra jalma"
Salam, salam!
2
Gusti ingkang dadya tuking sih-rahmat;
adreng panyuwun kula klayan urmat.
Kang ibu Maryam tansah manggya widada,
kang sampun dadya srana miyos Paduka.
Salam, salam!
3
Pra pangen gumregah, cahya nelahi,
nulya nampi pawartos saking swargi;
"Gusti Yesus wus miyos, aneng kandhang kewan
nulya ginedhong sumeleh ing palungan."
Salam, salam!
4
Pra pugangga rawuh, lintang kang nganthi
nedya angaturken pangabekti;
mas lan blendokmur sinaosaken mring Gusti
kanthi yakin, yeku Sang Jurubasuki.
Salam, salam!

OK