KPJ 250 ANENG SALIB PADUKA
Versi Version 1
1
Aneng salib Paduka, pangayom kawula,
toyaning gesang mulya ing ardi Golgota.
Salibnya, salibnya, kamulyan kawula
ngantos mbenjing nampeni palereman baka.
2
Aneng salib Paduka, katresnan kababar;
inggih namung Paduka pindha lintang fajar.
3
Aneng salib Paduka; pikekah kawula;
tansah kula engeti, ing gesang slaminya.
4
Aneng salib Paduka, pitados kawula;
dumugi wancinira bingah aneng swarga.

OK