KPJ 253 GUSTI KANG SUMARE
Versi Version 1
1
Gusti kang sumare ing kubur sepi.
ngrantos pajar adi kang madhangi.
Sakala Gusti wungu, atemahan Iblis keplayu.
Alam ing pati wus kaasorake,
Gusti wungu ngasta panguwaose.
Wus menang! Wus menang!
Gusti wungu! Wus menang
2
Yekti tanpa guna kubur jinaga,
sarta tanpa guna tutup sela.
3
Iblis dalah pati wus tanpa daya,
nahan mring Gustiku, tetep nglaha.

OK