KPJ 255 GUSTI SAMPUN WUNGU
Versi Version 1
1
Gusti smpun wungu! Gusti sampun wungu!
Saestu, sampun wungu!
( sawatawis sadherek )
Jatining tentrem sampun prapta
angabaki ing manah kula.
( sesarengan )
Gusti sampun wungu! Gusti sampun wungu!
Saestu, sampun wungu!
( sawatawis sadherek putri )
Suraka kanca! Kori kubur menga;
rantening pati wus tanpa daya.
Gusti miyos klayan ngasta kunggulan,
nyata niku Juruslamet kita.
( serarengan )
Gusti sampun wungu! Gusti sampun wungu!
Saestu, sampun wungu!

OK