KPJ 257 GUSTI YESUS SINALIB
Versi Version 1
1
Gsti Yesus sinalib sinrahken Allah priyangga,
karsa nyangga paukuman myang laknat dados lintuning berkat.
2
Gustiku kang sinalib, pasrah pyambak mring sedane,
supayane aku padha slameta, sihe winangnsulana.
3
Gustiku kang sinalib, marga dening durakaku,
mangka aku jenak mring pakareman, pantes tampi ukuman.
4
Panebusku sinalib, aku iki tebusane.
Kwajibane, aku mbuwang piala margane Gusti seda.

OK