KPJ 258 GUSTI YESUS WUS WUNGU
Versi Version 1
1
Gusti Yesus wus wungu! Haleluya!
Bumi swarga agirang! Haleluya!
Samnya memuji sokur! Haleluya!
Mring Gusti kang wus mimpang! Haleluya!
2
Katresnane sampurna! Haleluya!
Kamenangane nyata! Haleluya!
Sunaring surya padhang! Haleluya!
Tinampi kanthi girang! Haleluya!
3
Gesang malih Sang Raja! Haleluya!
Kita tentrem - raharja! Haleluya!
Pati, endi antupmu? Haleluya!
Kubur, endi kwasamu? Haleluya!
4
Kubur kwasane sirna! Haleluya!
Naraka tanpa daya! Haleluya!
Teluk dening Sang Kristus! Haleluya!
Binuka taman Pirdus! Haleluya!

OK