KPJ 26 PINUJI GUSTI
Versi Version 1
1
Pinuji Gusti kang nitahken jagad,
siyang ratri tan kendhat ngganjar sih rahmat.
Haleluya, sagung puji tansah konjuk Gusti.
Haleluya, sagung bekti mring Ratu Swargi.
2
Pinuji Gusti Sang Jurubasuki,
kang ngurbanken sarira nebus manungsa.
3
Pinuji Gusti Allah Sang Roh Suci,
kang nunturi ing kraharjan wah kasampurnan.

OK