KPJ 261 ING GOLGOTA
Versi Version 1
1
Ing Golgota, ing Golgota, Gusti Yesus sinalib.
Kang karebat luwar kula, saking bandaning Iblis.
Siksa kula dipun rembat, kula luwar saking laknat.
Ing Golgota, ing Golgota, Gusti Yesus sinalib.
2
Ing Golgota, ing Golgota dosa kula linebur,
mila mangke gesang kula, bingah ayem alipur.
Rahing Gusti winutahken, pangluwaran pinaringken.
Ing Golgota, ing Golgota dosa kula linebur.
3
O, dhuh Gusti, Putra Swargi, mugi nunggil ing kula.
Kula mugi winulanga tresna dhateng Paduka,
dimen mbenjing kula klilan lumebet dalem kaswargan.
O, dhuh Gusti, Putra Swargi, mugi nunggil ing kula.

OK