KPJ 263 LAH WONTEN SWARA GUMIYAK
Versi Version 1
1
Lah wonten swara gumiya ngumandhang neng Yerusalem.
Duk gumebyar padhang surya. Lah wus wungu Gusti kula!
2
Sira plimenganing pati,
tan kecongah nglawan Gusti.
Gusti unggul, nilar kubur;
nyata Suteng Kang Maluhur.
3
Mangke pati tan ngajrihi,
Gusti sampun anguwisi,
Sinten pitados mring Gusti
tan ajrih sara myang pati
4
Krana Gusti sampun wungu,
kula antuk geang estu,
gesang enggal, krana Rahnya
kang mancur aneng Golgota.

OK