KPJ 269 SAIBA SANGSARANE GUSTI
Versi Version 1
1
Saiba sangsarane Gusti
nglampahi pinenthang.
Kasamekaken tyang durjana
nggene kapatrapan
Pinaku samparan lan asta,
cinamah asmanya,
pinanggang ing bentering surya,
temah pegat nyawa.
2
Pundi dosane Gusti kula, nglampahi pinenthang.
Saestu Gusti tanpa dosa ngrembat dosaning tyang.
Nggenipun masrahaken nyawa dhasar dipun sedya,
karsa nebus mring tiyang kathah nggih kula sadaya.
3
Makaten Allah Kang Masuci tan ngeman kang Putra
kang kinasih denpasrahaken mring kraharjan kula.
Saiba sih-welase Allah dhateng tiyang dosa.
Sinungken pangapunten samilantaran kang Putra.

OK