KPJ 271 SANG PAMARTA SEDA PADUKA
Versi Version 1
1
Sang Pamarta seda Paduka,
ngluwar kula sing ukuman,
Iba gunging pitulungan,
Gusti kang nebus kula.
De kula nyaur napa?
De kula nyaur napa?
Gusti kang nebus kula,
de kula nyaur napa?
2
Kala Gusti pinisakit, rahipun ndlewer ing salib
Wah kang srira tatu wradin, Gusti nglabuhi kula.
De kula males napa? De kula males napa?
Gusti nglabuhi kula, de kula males napa?
3
Kula isin yen kemutan nggen kawula kesambutan,
mangka sring taksih klepatan. Kula mugi winulang
animbangi sihing Gusti, animbangi sihing Gusti.
Kula mugi winulang animbangi sihing Gusti.

OK