KPJ 272 SIHE ALLAH MARING JAGAD
Versi Version 1
1
Sih e Allah maring jagad, ngantosnyrahken kang Putra.
mring campah lan kawirangan drapon jagad slameta.
Duk taksih samnya duraka, kula sinungan welas.
Seda Putraning Allah anebus kula sing nraka
Allah asih; manungsa lan mlaekat mujia!
2
Yeku kang ngeramaken, tanpa tandhing tur mirah.
Tyang dosa karukunaken manjing putraning Allah.
Nadyan agetun de apes lan risaking tyas kula,
sihe Rama kang setya nulungi lan mirma ageng.
Allah asih; manungsa lan mlaekat, mujia!
3
Napa biyung saged tega bayine manggih tiwas?
Napa pantes rama-rena kolu risaking anak?
Langkung malih, adhuh Rama kang mirsa ribed kula
Gusti mlasi pra putra kang sampun sinung aksama.
Allah asih, manungsa lan mlaekat, mujia!

OK