KPJ 277 TAMAN GETSEMANE KANG SEPI
Versi Version 1
1
Taman Getsemane kang sepi, minangka seksi.
De Sang Kristus mirsani kang bakal sinandhang.
Tan ana sawiji-wijia rowang mung godhong garing tumibeng bumi
Mangkya wustumengkaning pesthi, Gusti netepi janji.
2
Taman Getsemane kang sepi, seksi sejati
riwene Gusti lir rah mili rentah nelesi bumi.
Malaekat, sawusnya nyantosani,
Gusti datan ajrih ing bilai,
ngepeng ndedonga trusing ati,
Gusti netepi janji.
3
Taman Getsemane kang sepi, seksi sejatigodhong lan kembang dadi alum wit sungkawaning Gusti.
De kekayu kudune dadi berkat,
malih dumadi salibing laknat,
jer wus dadi anteping ati,
Gusti netepi janji.

OK