KPJ 278 WONTEN DARAH SUCI MANCUR
Versi Version 1
1
Wonten darah suci mancur neng ardi Golgota,
nggih rahipun Gusti Yesus kang ngicalken dosa.
Kang ngicalken dosa, kang ngicalken dosa.
Nggih rahipun Gusti Yesus kang ngicalken dosa.
2
Tyang durjana kang sinalib angsal pangapura,
wit tinebus rahe Gusti, ndherek mlebet swarga.
Ndherek mlebet swarga, ndherek mlebet swarga.
Wit tinebus rahe Gusti, ndherek mlebet swarga.
3
Dhuh Pamarta, rah Paduka sestu tansah kwaos,
tansah kwasa mbirat dosa lan nucekken batos.
Lan nucekken batos, lan nucekken batos.
Tansah kwasa mbirat dosa lan nucekken batos.
4
Kula swau nggih cilaka, nging lajeng antuk sih.
Mila kedah nguhurken Gusti kang sinalib.
Gusti kang sinalib, Gusti kang sinalib.
Mila kedah ngluhuraken Gusti kang sinalib.

OK