KPJ 279 YEN MANDENG SALIBING GUSTI
Versi Version 1
1
Yen mandeng salibing Gusti,
pucaking kasangsarane,
sagung dosa dak getuni,
wit sampurna lelabete.
2
Pinoyokan lan siniya,
sedane wus anyelaki,
kadi kapireng sabdanya,
"Uripku tumrap sabumi."
3
Gusti seda, nebus dosa,
nglabeti tiyang sadonya;
sestu nggih tumrap kawula
ngraosaken sih Paduka

OK