KPJ 281 NENG WISMENE RAMA
Versi Version 1
1
Neng wismane Rama gung panggenannya,
neng wismanya Sang Rama.
Ngriku Gusti nyandang papan mring kula,
neng wismanya Sang Rama.
Endah wismanya pra mukti, tan kengging winirasa.
Ngriku para suci girang memuji,
neng wismanya Sang Rama.
Wismanya Sang Rama, paleremane pra sukma,
nagrinya pramuktya, neng wismanya Sang Rama.
2
Ngriku inggih wonten larenya ugi, neng wismanya Sang Rama.
Lare ingang sami lulut mring Gusti, neng wismanya Sang Rama.
Endah wismanya pra mukti, tan kengging winirasa.
Ngriku para suci girang memuji, neng wismanya Sang Rama.
3
Ngriku tyang sadaya suci sampurna, neng wismanya Sang Rama.
Pra kang tinebus sinami Gustinya, neng wismanya Sang Rama.
Endah wismanya pra mukti, tan kengging winirasa.
Ngriku para suci girang memuji, neng wismanya Sang Rama.
4
Kang tresna mring Gusti ngriku dunungnya, neng wismanya Sang Rama.
Wah kang ngugemi langgeng gesangira, neng wismanya Sang Rama.
Endah wismanya pra mukti, tan kengging winirasa.
Ngriku para suci girang memuji, neng wismanya Sang Rama.

OK