KPJ 282 SWAWI SAMI SUKA - SUKA
Versi Version 1
1
Swawi sami suka - suka nggen
kula ngenget - enget.
Gusti minggah maring swarga,
mendah kaluhuranipun
Njeng Gusti Juru slamet.
2
Nyata sinungan kamulyan
lan sagung pangawasa;
wonten ing swarga kalayan
ing bumi, nggih jinulukan
ngungkuli sagung nama.
3
Ngantos para malaekat
tansah sami memuji.
Langkung malih para umat,
nggih wajib nyaosi urmat
saha sujud mring Gusti.
4
Paduka kang ngrumiyini
dados Pangirid kula,
saha maringi prajanji
badhe karsa anyawisi
panggenan woten swarga.

OK