KPJ 294 TYASKU MUGA KASOKANA
Versi Version 1
1
Tyasku muga kasokana,
Roh e Hyang Ma suci,
Gusti kang asetya tuhu,
wus paring prajanji.
Dhuh Pamarta kang sinalib,
kang mugi wontena Pentekosta
agung malih, mradini ing donya
2
Gusti, mugi Roh Paduka tansah tumedhaka
dhateng pasamwan Paduka, wah ing manah kula.
3
Dhuh, mugi Rama myarsakken sambate pra putra,
manah enggal, pinaringna dhumateng kawula.
4
Dhuh Rohullah, mugi mrasuk ing manah kawula,
nunten suci miwah padhang, lan unggul ing yuda.

OK