KPJ 296 DHUH GUSTI, KULA NDONGAKAKEN
Versi Version 1
1
Dhuh Gusti, kula ndongakaken
sadhèrèk énggal punika
saged amantep ing pitados
Tobata kang trus ing driya
sampun kawon déning panggodha
Angsala idi Pangéran,
supados wilujeng nèng donya
tumekèng jaman klanggengan
2
Dhuh Gusti, kula ndongakaken
sadhèrèk énggal punika
sageda mantep ing pitobat,
sarta temen ing pracaya.
Mugi Roh Suci ngaubana
kawula sapasamuwan
supados sami lestantuna
dados kagungan Paduka.

OK