KPJ 298 GUSTI KULA MAHATRESNA
Versi Version 1
1
Gusti kula Mahatresna,
Juru Pangen utami;
kanthi setya
pangreksanya,
mrih gesang kula suci.
2
Manah sisah dados bingah, wit Gusti kang mberkhai.
Nadyan rempu miwah semplah, nggih Gusti kang ngrimati.
3
Wit Paduka Pangen setya, Putreng Allah satuhu;
paring sabda manohara, mrih tyang gesang rahayu.
4
Gusti kula Pangen mulya puruging gung pasambat.
Kula pasrah mring Paduka, kaluber ing sih-rahmat.
5
Mugi kula kauwalna saking lampah dursila;
katuntuna manah kula dhateng kamulyan swarga.

OK