KPJ 299 KABINGAHANING MANAH
Versi Version 1
1
Kabingahaning manah yekti
tan wonten kang nglangkungi.
De kadang kang kulakasihi
nampeni baptis suci.
Dhuh Gusti, mugi tansah mberkahana,
mrih mbabarna pracaya,
nekseni asmaning Sang Pamarta
wah gesang sembada.
2
Kraharjan kang ngerobi driya tan wonten timbangannya.
De anak kang kula tresnani nampeni baptis suci
3
Kabegjan kang kula tampeni tan saged denlironi.
De nadyan kula tyang kang dosa, nging wus baptis samangkya.

OK