KPJ 302 DHUH ALLAH KANG MAWILASA
Versi Version 1
1
Dhuh Allah Kang Mawilasa, Paduka aparingsih
Kula kasandhangan dosa, nging Paduka kang ngaksama;
tansah amaringi sih piwlas kang mahaluwih. (2x)
2
Bujana suci kang nggugah rumaose pra kanca,
iba kawlasane Allah mring kula wah tiyang kathah,
duk masrahken Kang Putra, amrih kraharjan kula
3
Roti kang cinuwil-cuwil sarta sami dentedha,
yeku salirane Gusti. Semana pinaringaken,
maedahi pra sakabat, miwah tiyang sajagad
4
Gusti ingkang maringaken sliranipun piyangga,
sestu dipun tombokaken nggenipun angentasaken
para wumat sadaya ingkang sami pracaya.
5
Tuwung kang sami denombe, ibarat rahe Gusti;
rahing prajanjian-anyar, samana winutahaken
dados lantaranira pangapuntening dosa.

OK