KPJ 303 DHUH, CEMPENING ALLAH
Versi Version 1
1
K. Dhuh, Cempening Allah, Ingkang nebus disaning tyang sadoyo
U. Melasana kula.
K. Dhuh, Cempening Allah, ingkang nebus dosa kawula.
U. melasana kula.
K. Dhuh, Cempening Allah, ingkang nebus dosa kawula.
U. Malasana kula, melasana kawula.
K : kantoria, pemimpin pujian, pendeta
U = pasamuwan

OK