KPJ 312 PUNAPA KANTHI SAESTU
Versi Version 1
1
Punapa kanthi saestu
nggen kula sami ngakeni
gesang ingkang kebak dosa,
sinanggi ing siyang ratri,
wit saking ringkih ing jalma,
tan saged dipun endhani.
2
Punapa klayan tyas tulus ngakeni Gusti pribadi
nggenipun sangsara seda, wit nebus disaning jalmi.
Saiba nggen kula begja, mila mangga den sowani.
3
Punapa kanthi satuhu nggen kula masrahken dhiri,
mrih lampahing gesang kula manut sakarsaning Gusti
kang nuntun mring karaharjan, wit tresnanya lair-batin.
4
Punapa klayan saestu anggen kula ndherek Gusti;
saos sokur tanpa kendhat, krana Gusti tansah nganthi,
ingangkah wilujeng kula, wah tentreming tyang sabumi.

OK