KPJ 316 BRAYAT KANG TIANGSULAN ING TRESNA
Versi Version 1
1
Brayat kang tinangsulan ing tresna,
tetales pitados mring Gusti,
nesthi ayem tentrem lan raharja,
atut rukun wah lestari,
silih asah lan asih,
silih asuh tan pamrih,
temah adeging brayat puniki,
neng semken mring sesami.
2
Brayat kang tresnanira sejati, kados sihe Sang Kristus Gusti.
Lung - tinulung silih angladosi, tan nguja karseng pribadi.
Yen bebaya anrajang, linawan sesarengan,
temah adeging brayat puniki, nengsemken mring sesami.
3
Brayat kang mbangun - turut mring Gusti, tegen ngedonga lan ngabekti,
kraos lan rumaos nampi berkah, jroning bingah dalah sisah;
gesangnya kagem Allah, blaba berbudi tansah,
temah adeging brayat puniki, nengsemen mring sesami.
4
Brayat ingkang satuhu sembada, tamtu datang annguciwani,
kalamun pinaringan momongan, pierdi bekti mring Gusti,
mrih setya lembah - ati, blaba gemi - nastiti,
temah adeging brayat puniki, nengsemken mring sesami.

OK