KPJ 331 SAPUNIKA DADOSA LEMBARAN ENGGAL
Versi Version 1
1
Sapunika dadosa lembaran enggal kawula;
datan liya krana timbalan Paduka.
Pasrah kawulantan pareringa;
punika pangidung kebabar ing gesang kula.
Menawi kawula ngadeg jejeg ngantos wekdal punika,
sanes wit kiyat kawula.
Sadaya sestu karsaning Gusti, karana sih rahmat.
Sengara kawula saged gesang mandhiri.
Matur nuwun Gusti!.

OK