KPJ 332 TENTANGSULING DHAUP SUCI
Versi Version 1
1
Tetangsuling dhaup suci
suh awet sahamanis
nunggilken manah kekalih,
temah saekakapti.
Sesami rukun atut rutut
wah tresna ira salulut,
sami mukti saestu.
2
Dhuh Allah purbaning tresna, atur panyuwun kula.
mugi parenga ing karsa Paduka paring idi
sarta malih anjangkungi sadherek kula puniki
panganten jaler - estri.
3
Mugi nggennya palakrama kalulusna Paduka,
ginanjar berkah mulya, nggih berkhaing katresnan
enthenga bot-repotira, tebiha bencananira
tiyang gesang neng donya.

OK