KPJ 334 OJO SUMELANG
Versi Version 1
1
Aja sumelang bab uripmu, ywa uwas ing kalbu
Yèn pepeteng nglimputi ati,
ngayoma mring Gusti.
Allah yèku Rama, ngreksa sira salaminya.
Pasrah sumaraha, mrih tentrem raharja.
2
Lamun tininggal sanak - kadang, ywa semplah ing driya.
Yèn kamuktèn, kamulyan ilang, mantepa pracaya.
3
Lamun ngalami kacingkrangan, tatag di prayitna.
Yèn tansah rinidhu panandhang, teguh dèn waspada.

OK