KPJ 335 ANA PRAU LAYAR
Versi Version 1
1
Ana prau layar margi raharja,
Gusti kang dadi Juru mudhi nira;
sapa kang arep uwal king cintaka,
nunggang aning prau ne mesthi waluya.
Nungganga kanca! mara nungganga!
Aja wedi ing ombak wah prahara;
de prau ne Gusti mesthi datang kentir,
mesthi slamet lakune. Mula ja kwatir.
2
Tan ana pangunsen liyane Gusti,
kang wus ananggel karaharjan kula.
Tan ana maneh prau kang santosa,
wah kang bakuh nadyan tinempuh prahara.
3
Lah dharate wus katon neng tekan.
mung pira antaranya, nuli tekan.
Mula ja was atimu nging giranga,
mesthi tan kapiran angger wong pracaya.
4
Aku ya wus nunggang praune Gusti,
mulane ayem lan enggar ing ati;
angine ribut myang ombake agung,
mulane tan kwatir malah kudu ngidung.

OK