KPJ 336 ANENG PATUNGGILANE GUSTI
Versi Version 1
1
Aneng patunggilane Gusti
sarana nunggil baptisNya,
pasamuwan dados sawiji,
tunggil manah lan pracaya.
Neng patunggilane Roh suci,
ngajeng ajeng kasampurnan.
Pasamuwan Paduka
mugi saya kekah tetunggilan

OK