KPJ 337 DAHAT NYAWAKU AREREM
Versi Version 1
1
Dahat nyawaku arem rem,
lan atiku ayem tentrem,
wit Kang Ma kwasa karsa dadi
etuking karaharjanku,
Pamomong ku setya tuhu,
wah bebateng lang panggungsenku.
Aku mesthi datan rebah,
wit rineksa dening Allah.
2
Dhuh nyawaku sinaosna,
reremira ing wardaya
mring Allah kan dakanti-ati.
Dene Yehuwah Pangeran
kang dadi parang santosa,
pangauban lamun siniya;
aku mesthi tan gumiwang,
wit Allah kang mengku gesang.
3
Allah Maluhur kang dadi tuking
berkahing pra abdi,
peparangku kang asantosa.
He, bangsaku mumandela
mring Allah ing salamanya,
sarasaning driya saosna
mring Allah Kang Mahasetya,
kang dadi pangungsen kita.

OK