KPJ 339 IBA DENNYA MBINGAHAKEN
Versi Version 1
1
Iba dennya mbingah aken,
yen ing sajagad wrata,
kaadilan den agungken,
binabar aneng donya.
Srana sih katresnan tulus,
lah jagad dados Pirdus.
Sagung tumitah rinimat,
rinoban ing sih rahmat.
2
Iba dennya nengsemaken,
yen manungsa sabumi
marsudi tentrem - rahajeng,
mbabarken sihing Gusti.
3
Iba dahat endahira,
pra titah tetunggilan,
tunggil sedya sekapraya,
rumaket trus ing driya.
4
Mila kula datang wigih,
gya gumregut makarya,
tumandang sepi ing pamrih,
mung ayuning bawana,

OK