KPJ 345 NADYAN KULA AMICARA
Versi Version 1
1
Nadyan kula amicara ing saliring basa,
nanging sepi raos tresna kula sèstu nglaha.
Kula winulanga tresna kang sejati,
murih tansah setya nulada mring Gusti,
kasagedna tresna kanthi trusing ati
dhateng Allah miwah sesami.
2
Medhar wangsit wah wewadi, kula saged yekti;
nanging tresna tan nyarengi, datan maédahi.
3
Nadyan kula ngaken sekti, sagah ngingser ardi;
lamun tresna tan nyawiji, sèstu mitunani.
4
Nadyan kula kurban bandha, miwah jiwa-raga
nging daksinya tanpa trena, amung damel cuwa

OK