KPJ 346B NDEDONGA LAN MAKARYA
Versi Version 1
1
Ndedonga lan makarya kanthi trusing driya
mbabarken sihing Gusti mring sagung sesami,
murih tentrem raharja sumrambah sadonya.
Asmanya Kang Mamulya pinuji slaminya.
2
Ndedonga lan makarya kanthi sukarena
martosken Injil suci wrata ing sabumi,
mrih sih rahmating Gusti tinampi sesami,
temah samya wilujeng sarta gesang langgeng
3
Ndedonga lan makarya di tansah waspada
Yen tinempuh panggodha tan dumiwang tiba,
manggul salibing Gusti, manut ing prentahnya;
tansah setya ngabekti lan manteb pracaya.

OK