KPJ 348 PASAMUWAN KAN NYAWIJI
Versi Version 1
1
Pasamuwan kang nyawiji, netepi sabdaning Gusti,
dadya paseksi sanyata, Yesus yeku Sang Pamarta.
Sih rahmating Allah tumrah maring sagunging tumitah.
Saliring tyang kang pracaya, basuki gesang ira.
2
Pindha badan mung sajuga, nging kathah peranganira.
Pasamuwan kang manunggal, ambabarken gesang kang enggal,
samidene mbiyantoni, wit sih sinihan lestari,
tunggal ati, tunggal Gusti, nengsemken mring sesami.
3
Peparing kang beda-beda dadya pisungsung kang adya,
mrih kamulyaning Pangeran; wah majenging pasamuwan.
Sinangkul kang karepotan, nyingkir mring pasulayan
mrih tuwuhing kamursidan, nggayuh mring kasampurnan.
4
Pasamuwan kang nyawiji nekseni Injiling Gusti
nglantarken sihing Pangeran datan mawang mring salir tyang;
mbelani tyang kang sangsara, nadyan beda ing pracaya,
krana ajining manungsa citreng Allah Makwasa.

OK