KPJ 349 PASAMUWAN NYAWIJI
Versi Version 1
1
Pasamuwan nyawiji kang pasrah
mring Gusti kalawan tulus ing driya,
rahayu slamanya.
2
Salir pandonganya
tempuk wah pinanggya
dadya panggonga sumengka
ing ngarsaning Rama
3
Kang temen pracaya,
sangganing kadangnya
nadyan sepira awratnya
pinikul legawa.
4
Nadyan pepisahan
sinartan tangisan,
mugi Gusti Kang Mawikan
nunggil ing delahan

OK