KPJ 350 RAHAYU WONG WEDI-ASIH
Versi Version 1
1
Rahayu wong wedi asih mring Yehuwah Allah e,
ka seng sem mring pepakone.
Turun e wong kang jujur kanggep ana ing tanah,
wis mesthi oleh berkah
2
Omahe wong kang pracaya kanggonan kaluberan,
jujuring atine tulus tumekeng kalanggengan.
Samangsa kepetengan, mesthi oleh pepadhang
3
Angger wong dhemen aweweh, tan sepi ing ganjaran.
Wong kang loma datan rubuh ngarsane pangadilan.
Wong mursid lan welasan slamanya ingelingan.
4
Atine salir wong mursid tan kuwatir, tan keguh,
panglipure aneng Allah, ngunggul sakehing mungsuh,
lan jujuring atine tulus ing salawase.

OK