KPJ 351 SAMANGKYA KITA MARDIKA
Versi Version 1
1
Samangkya kita mardika, rinuwat saking dosa,
ngegungken bekti mring Gusti wah asih mring sesami.
Karaharjan lan kabegjan kang tansah ngiring gesang,
karana Sang Kristus Gusti, kula singung basuki
2
Mangkya kita titah anyar tan winengku kadonyan.
Kanthi setya sarwi bingar lelados mring Pangeran.
3
Mangkya kita putreng Allah tansah nglantarken berkah.
Mbelani tyang kang sangsara ngrimat tyang kang cilaka.
4
Mangkya kita tyang pracaya kang tansah ndherek Gusti.
Injil suci winartosna srana katresnan yekti.

OK