KPJ 352 SANTOSANING TETUNGGALAN
Versi Version 1
1
Santosa ning tetunggilan wit saka katresnan.
Den sabar ing ati nira, sareh ing wicara.
Di padha lan di mumadi, tan ngedungken dhiri.
Kabeh iku kang ingangkah tandha sih mring Allah.
2
Atut - rukun angesuhi, timbalan lestari
Yeku badan lan roh kita manunggal sajuga.
Kadya pangesthi sawiji kang kita darbeni;
yeku sih rahmate Allah kang luber ing berkah.
3
Tunggal baptis, tunggal Gusti, wah tunggal pracaya,
tunggal sedya miwah kapti, yeku timbalannya.
Kabeh pikantuh nugraha sih rahmat kang adi.
Gedhe - cilik pinta - pinta samirmaning Gusti

OK