KPJ 357 ENDAHING SADULURAN
Versi Version 1
1
Endahing saduluran manut rehing Pangeran,
sami dene ngajeni wah mbiyantoni.
Nadyan beda agama wah beda golongannya,
tunggal rasa, pambekan, pri kamanungsan.
Kluwung pindhanya, endahing warna,
nyawiji mbangun urip kang adya,
tentrem raharja.
2
Rukun ing pitepangan, sumanak ing rembagan;
dhemen sung pangapura, nyirik piala;
nging samnya silih ngalah, mbabarken tresna tansah,
nulad ing sihe Allah mring sagung titah
3
Rukun gawe santosa, crah mung bubrah wohira;
ngestokna sabdeng Gusti, tresna sesami.
Nadyan panemu beda, nging tan samya sulaya;
olah kawicaksanan, tan nang menangan.

OK