KPJ 359 INDONESIA NAGRI ADI
Versi Version 1
1
Indonesia nagri adi, sestu kula tresnani;
tanah wutahrah tanah pusaka, paring Allah Rama,
wus tamtu tansah kula labuhi klayan eklas ing ati.
2
Indonesia nagri adi, gemah ripah loh jinawi,
warni warni kewan, tetaneman, ulam langen lelumban,
nedya kula jagi mrih lestari;
niku paringing Gusti
3
Indonesia nagari adi, ewon pulo nyawiji,
beda beda suku wah agama, ras lan golonganira.
Tansah kula sesuwun mring Gusti,
mrih bangsa wetah lestari.

OK