KPJ 361 ING SAJAGAD WARATA
Versi Version 1
1
Ing sajagad warata karoban ing sihe,
nging wong tan bisa ngulu kang amaring ake,
wit daleme aneng swarga, lenggah neng tengening Rama.
2
Gusti tansah nuweni, mberkahi pra bocah
kang tansah ngabekti, jrih-asih mring Allah.
Ing wayah rina lan wengi, denreksa saka bilai
3
Ing wayah awan, Gusti paring pagawean;
nuli ing wayah bengi, paring pangasoan
Mula kanca ja supe, payo ngluhurna asmane.

OK