KPJ 370 TRESNA MRING SESAMI
Versi Version 1
1
Tresna mring sesami kang trusing manah,
wit salir sesami citreng Allah;
yeku wujud ira tresna mring negari,
ngabuh i mring bangsa, mrih lestari.
2
Tresna mring sesami tan mawang tiyang;
nulad sihing Gusti murbeng gesang.
Ngudi dhemokrasi klayan trusing ati,
bedaning asanes denaosi.
3
Trsna mring sesami tumindak nyata,
mrih tresnaning Gusti tumrah wrata.
Hak asasi manungsa binabar yekti,
adil wah bebener den belani.

OK