KPJ 374 DEN ULUKNA KLWAWAN GIRANG
Versi Version 1
1
Den ulukna klawan girang, kidung ira kaneman,
wanci bingar ing ngaurip, wanci ngudi gesangtertib,
gesang kebak kasukan! Gesang kebak kasukan.
2
Datan wonten kabingahan angungkuli kaneman;
badan kiyat wah prakosa, dalem manah ngarsa - arsa,
gesang kang badhe prapti, gesang kang badhe prapti.

OK