KPJ 378 KAWULA PARA ABDI KASEPUHAN
Versi Version 1
1
Kawula para abdi kasepuhan muji sokur wit tansah binerkahan.
Wiwit anem ngantos sepuh kawula, datan kendhat dennya nampi nugraha.
Mugi gesang kawula migunani, lan dadya dilah wah sareming bumi.
2
Sumangga sisaning gesang kawula,
kaagema manut pangreh Paduka.
Anak - putu tebiha sing belai;
wit gesangnya tansah tinunggil Gusti.
Sami guyub-rukuna, tansah tresna - tinresnan
sumarah maring Pangeran.
3
Mugi Gusti, pangayoman kawula,
pra manungsa samya kadhawuhana
anilingna mring sabdaning Pangeran,
tuhu tegen dennya ulah katresnan,
drapon pra umat sami den tansah kinanthia
samangkya wah sapengkernya.

OK