KPJ 379 LAH AKU BOCAH RAHAYU
Versi Version 1
1
Lah aku bocah rahayu, aku kudu ngidung,
"Duwe omah lan wong tuwa, sadulur lan mitra.
Ngarah apa maneh aku? Aku bocah kang rahayu
2
Lah aku bocah rahayu, saiba begjaku.
De badanku bagas-waras, lan atiku enggar
Wong tuwa ngopeni aku; aku bocah kang rahayu
3
Lah aku bocah rahayu, saiba bungahku.
Saben - saben dina aku nampani piwuruk
saka wong tuwa lan guru. Lah aku bocah rahayu.
4
Ya, aku bocah rahayu, banget panuwunku
mring Allah, kang amarengi aku angrerepi,
"Ngarah apa maneh aku, de aku bocah rahayu"

OK