KPJ 380 MARA KANCA - MUDHA KRISTEN
Versi Version 1
1
Mara kanca mudha Kristen aywa sira alepyan,
agung tetanggungan adi peparing e Pangeran;
payo kanca nunggil ati, nunggil budi myang esthi:
Rukun akaryan santosa, muang giyat tandang kita.
Iba endahnya, lamun pramudha,
sayuk sekakap tinambut ing kardi,
amrih luhure, tanah bangsane,
ing dalem asmane Yesus Njeng Gusti.
2
Mara maju sadayane krana Injil satiti!
Wani sara sakatoge kanggo kratone Gusti!
Prabot pedhanging pangonga, myang tamenging pracaya
sinabukan karahayon! Gusti pangungsen tanggon!

OK