KPJ 383 PEPACANGAN KANG PRAYOGI
Versi Version 1
1
Pepacangan kang prayogi miturut karsa ne Gusti,
linandhesan ing katresnan miwah setya ing prasetyan.
Ali ali kang liniru pratandha katresnan jati;
datan wonten pungkasannya ngantos dumugeng delahan.
Mugi Gusti tansah angreksa sadherek kekalih punika
nggennya sami pepacangan; tresnanya trus ing wardaya.
2
Ing salampahnya sageda nuladha tyang kang piniji
dening Allah Kang Masuci; tumemen nggennya ngabekti.
Mboten purun nyulayani, sarak awisane Gusti,
wit tansah sami ngugemi maknaning ningkah kang suci.

OK