KPJ 386 WEKINGKU MRING ANAK-PUTU
Versi Version 1
1
welingku mring anak putu, "Di padha sregep sinau!"
Iku kang mingangka srana darbe watak kang prawira.
Aja tansah mandheg mangu!
Gusti kang nuntun lakumu
2
Urip datan kanggo mangan, nging mangan kang kanggo urip.
Singkirna watak brangasan! Aluwung sinau tertib
3
Rukuna padha sadulur, tan panten dhemen sulaya.
Ala watake wong udur; becike akeh ngalaha!

OK