KPJ 387 SAMPUN DUGI WANCINIPUN
Versi Version 1
1
Sampun dugi wanginipun mungkasi sagung pakaryan;
ingkang dipun tindakaken wonten ing pasamuwan.
Nadyan kathah karibedan wah cobaning paladosan.
Nging Gusti paring kekyatan, lestantun dugeng wakasan
kawula ngaturken, "Sugeng Emeritus", Bapa Pandhita!"
Mugi Gusti tansah nganthi lan mberkahi slaminya.
Saklangkung panuwun kula, wit sampun kaladisan.
Pangen Agung paring ganjaran, "Makuthaning kamulyan!"
2
Timbalan pandhita yeku sestu timbalan kang mulya,
Wit Gusti kang ngersakaken kinen ngengen mendanya:
Yeku patunggilanipun tyang pitados dhateng Gusti.
Imanipun kabangunana, tulusa nggennya ngabekti.

OK